WYSZUKAJ IMPREZĘ
wpisz tytuł / nazwę / tekst

SZCZEGÓŁY IMPREZY

Breńsko-Górecka Noc Muzeów

02.05.2019, godz. 16:00-23.00

Miejsce: obiekty kulturalne gminy Brenna
Miejscowość: Brenna
Gmina: Brenna
Organizator: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Telefon: 33 853-65-50 Fax: 33 858-71-50  Uroczyste rozpoczęcie już 2 maja o 19:00 przy Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

Na wszystkie atrakcje wstęp wolny! 


Szczegółowy program:
1. Muzeum Zofii Kossak-Sztkowskiej, ul. Stary Dwór 2, Górki Wielkie
17:30-19:00 - "Górecki Świat Kacperka" - atrakcje i zabawy
19:00-23:00 - "Grunt to rodzinka" - otwarcie wystawy czasowej, zwiedzanie muzeum

2. Fundacja im. Zofii Kossak, Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek "Jodła"
20:00 - "Góra Bucze nocą" - spacer historyczno-przyrodniczy; w programie: kościół rzymsko-katolicki pw. Wszystkich Świętych, dawna żeńska szkoła harcerska na Buczu, obecnie Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "Bucze", ciekawostki historyczne (m.in. okopy z roku 1919 i 1939), fauna i flora zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Góra Bucze". 
Zbiórka przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, ul. Pod Zebrzydkę 6, czas trwania ok. 2,5 godziny, wymagane wyposażenie: latarka (najlepiej czołówka), obuwie terenowe, odzież dopasowana do aktualnych warunków pogodowych.

3. Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Breńska 11, Górki Wielkie
19:00-23:00 - wystawa rekwizytów oraz sprzętów pożarniczych krajowych i zagranicznych, pochodzących z prywatnych kolekcji

4. Chlebowa Chata, ul. Breńska 113, Górki Małe
18:30-22:00 - zwiedzanie ekspozycji; "Dawno temu na wsi", "Straszny Młyn", "Ginące zawody"; rezerwacja zwiedzania: 33 853 96 30

5. Izba Kultury Leśnej i Łowieckiej Śląska Cieszyńskiego, Dworek Myśliwski "Konczakówka", ul. Głębiec 26, Brenna Spalona
16:00-21:00 - Dworek Myśliwski "Konczakówka" - perła architektury tyrolskiej w Beskidzie Śląskim - zwiedzanie z przewodnikiem 
"Nocne życie lasu" - krótka wyprawa do leśniej głuszy z leśnikiem

6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Górecka 224, Brenna
17:00-20:00 - zwiedzanie wystawy: "Klasa w dawnym stylu", "Brenna na starej fotografii", "Janusz Korczak - prekursor współczesnej myśli pedagogicznej", "Legendy Śląska Cieszyńskiego", "Twórczość naszych uczniów"
17:00-20:00 - zwiedzanie Obserwatorium Nietoperzy 

7. Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jana Niepomucena, ul. Leśnica 118, Brenna
18:00-22:00 - zwiedzanie kościoła

8. Beskidzki Dom Zielin "Przytulia", ul. Wyzwolenia 69, Brenna
19:00-23:00 - zwiedzanie wystawy i herbarium 
20:30 - "Aż stanie się światłość" - spektakl o tożsamości breńskich górali, zbiórka przy starej plebanii w centrum Brennej, ul. Ks. Juroszka 7, zakończenie obok "Przytuli"

9. Kozia Zagroda, ul. Sportowa 3, Brenna
20:00 - pokaz tradycyjnego wyrobu sera w kolybie pasterskiej na żywym ogniuRegulamin wydarzenia I Breńsko-Górecka Noc Muzeów 2019

1. Organizatorzy: Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, a także: Chlebowa Chata w Górkach Małych, Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich, dworek myśliwski „Konczakówka”, administrowany przez Nadleśnictwo Ustroń, OSP Górki Wielkie, Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, Kozia Zagroda w Brennej, kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy, Beskidzki Dom Zielin “Przytulia” i Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej oraz Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek “Jodła”.

2. Termin: 2 maj 2019 r.

3. Miejsce: gmina Brenna

4. Cel: Podstawowym celem Nocy Muzeów jest popularyzacja zachowanych zbiorów i pamiątek historycznych, a także kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa materialnego gminy Brenna.

5. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkować się poleceniom organizatorów.

6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

7. Zabrania się uczestnikom wydarzenia wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających w trakcie wydarzenia.

9. Podczas imprezy organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Breńsko Góreckiej Nocy Muzeów,  oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych osoby uczestniczącej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994, w celu promocji imprezy na wszelkich polach eksploatacji.
Administratorem danych osobowych jest Muzeum im. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 2, kod pocztowy 43-436; e-mail: muzeumkossak@neostrada.pl
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych,  jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Zgłoszenie winno mieć formę pisemną.
Informacja o sposobie udostępnienia w/w regulaminu uczestnikom wydarzenia: w/w regulamin dostępny będzie w Internecie, na profilu wydarzenia na facebooku oraz profilach i stronach internetowych instytucji, biorących udział w wydarzeniu.« powrót
tel. (033) 85-78-723 fax: (033) 85-78-721
e-mail: info@olza.pl
design by OlzaNet.pl
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.